ZenActueel

Zo zijn er verschillende manieren waarop het (h)erkennen van je fundamentele geluk je beter laat functioneren en je levenskwaliteit verhoogt. Letterlijk alles, maar dan ook alles in je leven, zal in kwaliteit toenemen. Investeren in het (h)erkennen van fundamenteel geluk is misschien wel de beste investering die je kunt doen! Aldus François Geelen in het boekje Geluk op recept: Een korte training voor de geest.

Geelen heeft met Geluk op recept een zeer leesbaar en bondig boekje geschreven met praktische oefeningen en wat kleine beschouwingen over de geest en geluk en hoe we dat geluk vaak zelf in de weg zitten.

De auteur ziet drie fundamentele eigenschappen in de geest: de wijsheidsgeest, fundamenteel geluk en vriendelijkheid. Deze drie eigenschappen zijn universeel en bezit iedereen altijd, er is echter werk voor nodig om deze universele eigenschappen te deblokkeren, zich te laten manifesteren.

Door de oefeningen in het boek (mindfulness-achtige oefeningen zoals je gedachten in een doos stoppen en wegzetten, onvriendelijke gedachten vervangen door vriendelijke en mediteren) met enige regelmaat te doen kun je de verbinding met je wijsheidsgeest, een voelend brein dat vanuit de hartstreek opereert, steeds verder deblokkeren. Vanuit deze wijsheidsgeest handelend zal je gedrag vriendelijker worden voor jezelf en je omgeving. Deze vriendelijke handelingen zullen je vervolgens meer in contact brengen met het fundamentele geluk dat iedereen in zich draagt.

Door het sterker ervaren van het fundamentele geluk zullen bovendien angsten en onzekerheden minder worden of zelfs oplossen. Doordat je minder afgeleid wordt door angst heb je meer aandacht voor waar je op dit moment mee bezig bent. Daardoor zul je op alle fronten beter functioneren en je kwaliteit van leven verbeteren.

Al met al is Geluk op recept een mooi boekje voor mensen die geïnteresseerd zijn in het vergroten van hun welbevinden door het trainen van de geest. Praktisch en helder schrijft Geelen over de beginselen van spirituele oefening, zonder veel de verdieping te zoeken. Als handboekje om te beginnen met spirituele oefening dus zeer bruikbaar, voor mensen die wat meer ervaring hebben biedt het misschien wat weinig diepgang.

NBD Biblion

De auteur was arts, onderzoeker, medisch adviseur en uitgever van een vakblad op het gebied van medisch onderzoek, en runt tegenwoordig met zijn levenspartner een B&B in Bourgondië, waar hij ook workshops/cursussen geeft in ‘mind coaching’ en meditatie. Voordat je je geest kunt coahcen, moet je hem eerst leren kennen, aldus de auteur, en aan de hand van dit boekje kan de lezer daartoe de eerste stappen zetten. Het dunne boekje bevat diverse bezinningsoefeningen met als doel tot besef te komen van ‘fundamenteel geluk’ als onze meest natuurlijke staat van ‘zijn’. Wie weglaat wat dit besef belemmert (zoals ongunstig en overbodig denken), kan dit aangeboren gevoel terugvinden. Leren luisteren naar je intuïtie (‘de wijsheidsgeest’ die meer in het hart dan in het hoofd zetelt) helpt ook, evenals eenvoudig vriendelijk zijn. In dat alles kan men zichzelf heropvoeden. De recepten van de auteur zijn overwegend van mentale aard, maar hij maakt ook duidelijk dat er in ons lichamelijk-emotioneel functioneren veel kan veranderen als men de geest traint. Verwijzing naar zijn eigen website; paginagrote pictogram-actige illustraties in zwart-wit; op het kaft een illustratie in kleur van een medicijncapsule waaruit een klavertje-vier tevoorschijn komt. Veel wit op de pagina’s; kleine druk.

P.O. Kampschuur

Koorddanser

Gelukkig worden is mogelijk door je geest beter in te richten, verzekert François Geelen. Hij geeft oefeningen om je geest te verkennen en diens herinrichting op gang te brengen. Hij legt het verschil uit tussen ‘het zijn’ in je hart en ‘het hebben’ van het verstand. Geluk behoort tot de sfeer van het zijn, gelukkig zijn is voelbaar in de borststreek, net als wijsheid en compassie.

Wim Verhallen

ParaVisie

Training van de Geest

Aan de slag gaan met je geest is volgens de auteur, die tevens arts is, het beste recept dat voorgeschreven kan worden. Daar ligt namelijk de bron van geluk. Als eerste dien je je geest te leren kennen en aan de hand van oefeningen krijg je via dit boek inzicht in hoe je jezelf op dit gebied kunt coachen. Door eenvoudige opdrachten uit te voeren maak je spontaan en onbevangen kennis met hoe je geest in elkaar steekt. In een volgend gedeelte wordt mediteren onder de loep genomen. Daar is de schrijfster (sic) stellig over: “Meditatie is niet het wegdromen op muziek, bedwelmd raken van wierook of vluchten uit het hier en nu. Noch is meditatie een doel op zich: het is een methode.” Training van de geest en mediteren helpen je om beter te functioneren, met als gevolg dat je een gelukkiger leven krijgt. Dus waar wacht je op? Begin er vandaag nog mee!

AS

https://www.milinda-uitgevers.nl/driehoek/boek/3296/geluk-op-recept

[subscribe2]