Empathie…………weten we werkelijk wat dat is? Kennen we de waarde ervan? Of, verwisselen we het vaak met sympathie. Zo alsof empathie het nieuwe woord is voor sympathie. Als we de woorden gewoon met elkaar verwisselen en als een soort synoniemen gebruiken, dan zou er geen meerwaarde in empathie zijn ten opzichte van sympathie. Empathie heeft weldegelijk en meerwaarde te bieden t.o.v. sympathie en zou het daarom ook jammer zijn als deze woorden gewoonweg als hetzelfde gebruikt zouden worden (iets wat helaas wel vaak het geval is).

 


Sympathie is een soort sociale beleefdheid, een niet negatieve beoordeling van de ander. Empathie gaat niet over beoordeling. Empathie gaat over de belangrijkheid die je een ander geeft, de belangrijkheid die je aan de mening of de gevoelens van een ander geeft. Je (h)erkent daarbij dat jijzelf ook zulk gevoelens kent (of je in ieder geval zou kunnen voorstellen), maar alleen in de functie om je gevoelswereld af te stemmen op die ander. Het gaat dus niet om jou maar om die ander. Er is dus geen plaats voor; “ja dat ken ik, ik zal je eens vertellen hoe dat bij was, weet je hoe ik dat heb opgelost, gelukkig heb je wel…. Etc etc.

 
Empathie is het zitten MET iemand in ZIJN/HAAR gevoel en het daarbij te laten. Het duidelijkst heb ik dat geleerd in een cursus stervensbegeleiding. Daar werd uitgelegd dat de waarde van iemand anders niet ligt in goede raad of goed bedoelde troost, maar in de simpele aanwezigheid van de ander, het lopen naast de ander op zijn weg en niet het lopen vóór de ander of het invloed nemen op de weg. Veelal heeft men de frustratie dat men “niks kan doen”. Uit onderzoek blijkt echter dat enkel de aanwezigheid van een ander ervaren wordt als “heel veel doen”. De hulp en steun speelt zich dus niet af op het logische of rationele niveau van b.v. motiverend praten (kop omhoog, ten minste heb je nog… etc. etc.) maar op het wijsheidsniveau dat bereikt wordt door het weghalen van de scheiding tussen jou zelf en die ander.

 
Vervang dus sympathie niet door het woord empathie, maar verrijk jezelf met echte empathie als je werkelijk iemand tot steun wilt zijn.