In plaats van mee te spelen in het orkest van uw geest kunt u de positie van dirigent innemen. Doet u dat níet, dan loopt u het risico dat uw gedachten en emoties ú aansturen, in plaats van andersom.

U kunt de dirigent van uw geest worden door zelf actief gedachten en emoties op te roepen. Als baas van uw geest heeft u er baat bij kritisch te bepalen welke gedachten en emoties uw aandacht verdienen, en welke niet. Wees niet bang keuzes te maken, u vaart er wel bij (en uw omgeving ook).

Gebruik deze tekst als contemplatieve oefening: Leg deze tekst terzijde (of sluit uw ogen) en laat dit onderwerp — de dirigent van uw geest — een poosje op u inwerken.

uit het boek “Geluk op recept”

[subscribe2]