All posts in Inspiratie

Bij een nieuw jaar horen traditioneel ook voornemens. We stellen doelen, we cultiveren goeie intenties om dingen meer of beter te doen en vaak beslissen we ook om bepaalde negatieve zaken niet meer toe te laten. Kortom we gaan vooral streven naar een gelukkiger leven, met meer voldoening en vrij van al te veel zorgen.

Wanneer je echter met je geest wil (leren) werken dan is zo’n nieuwe start of zo’n intentie altijd een goeie motivator. Maar al te vaak worden we op ons pad overvallen door een soort van aversie. Er is geen twijfel dat het proces van ontwaken oncomfortabel kan zijn. In feite mag je er bijna zeker van zijn dat je tijdens het werken met je geest geconfronteerd zal worden met een enorme weerstand waarbij je liever zou terugkeren. Maar in werkelijkheid kan je deze weerstand zien als een vorm van wijsheid. Het is de manier van onze “monkey-mind” om ons te waarschuwen voor de bedreiging die voor ons ligt – die bedreiging is echter niet voor ons, maar voor onze “monkey-mind” zelf.

Weerstand kan hier dus als goed nieuws begrepen worden, aangezien het meestal opkomt net voor een doorbraak in onze beoefening.

Om te starten wil ik alvast één vorm van weerstand ontkrachten. Vaak wachten we op het juiste moment, de juiste omstandigheden of de juiste plaats – of we gebruiken deze net als uitvlucht / reden om ermee te stoppen. Sta nu even stil bij deze gedachte… dit is die moment. Het feit dat je dit kan lezen, dat je de mogelijkheid hebt om dat in een warme en veilige omgeving te doen dan zijn de materiële condities al overweldig. Het feit dat je dit kan lezen zou genoeg moeten zijn om deze opportuniteit te appreciëren, dat wil zeggen dat je mentaal in staat bent om op ontdekkingstocht in je geest te gaan. Het feit dat je dit kan lezen wil zeggen dat je kan genieten van dit leven in buitengewone goeie omstandigheden, met het geluk om leraars te ontmoeten die je kunnen verder helpen in je zoektocht. Het feit dat je dit kan lezen wil zeggen dat je een uitzonderlijke kans hebt om voor eens en voor altijd verder te gaan richting een vredevol bestaan en te genieten van alle opmerkelijke kwaliteiten die je nu al bezit.

 

 

 

 

 

Het onderricht en het pad zijn heel eenvoudig.

Het zijn wij die zo complex zijn.

 

 

 

Vanuit het oogpunt van meditatie en onderricht, het feit dat we dit kunnen lezen, en de reden waarom we dit lezen maar vooral de het feit dat we dit doen met een bepaalde hoeveelheid van moed en genot, dan weten we dat ook deze condities goed zijn, we kunnen daarop vertrouwen omdat we mede begrijpen dat de tijd goed is. Onder onze twijfel mag je er zeker van zijn dat je basis klaar is. We zijn al volledig, we zijn al compleet, we zijn al nieuwsgierig en eerlijk. Dat waar we mee werken op ons pad is net dat dat ons weerhoudt om een duidelijk en vooral blijvend beeld te krijgen van onze fundamentele natuur, ons fundamenteel geluk. Maar net omdat dit onze fundamentele natuur is kunnen we het ons permitteren om het te bestuderen van heel dichtbij. We willen net ook die verwarring en die twijfel onderzoeken.

Eigenlijk zijn we enkel bang van onszelf. Deze ontdekkingstocht kan soms complex en confronterend zijn, of overweldigend door een overvloed van nieuwe ideeën die we zo graag willen begrijpen en vaak maakt onze geest ze ook nog eens onnodig moeilijk. Maar zoals ik al eerder zei… het onderricht en het pad zijn heel eenvoudig. Het zijn wij die zo complex zijn.

 

 

 

Jij bent niet je ego

 

Je ego is de stem in je hoofd die de hele dag tegen je praat. Het is dat deel in jou dat zoekt naar goedkeuring, naar bevestiging en er steeds maar meer van wil.

Deze stem in je hoofd is echter niet wie jij bent, het is slechts het deel van jouw brein dat een beeld probeert te vormen over wie jij bent. En dit beeld is sterk vereenvoudigd. Jij bent namelijk meer dan een ego, en je kunt leren om je ego in bedwang te houden zodat je dichter bij jezelf kunt blijven.

 

Niemand kan jou kleineren of voor gek zetten

 

Je ego kan gekrenkt worden. Jij niet. Wanneer iemand je beledigt dan komt je ego in beweging. Je ego laat je direct weten dat deze boodschap haaks staat op het beeld dat je van jezelf hebt, dat het een slechte opmerking is en dat je je om deze reden erg slecht moet voelen.

Als je geen ego zou hebben, dan zou je de ‘belediging’ opvatten als een reeks woorden die worden uitgesproken door een persoon. Een persoon waarvoor je liefde en compassie voelt, waarmee je je verbonden voelt ongeacht wat hij of zij zegt of doet (Metta). Je hecht er geen waarde oordeel aan. Alles is wat het is, en alles is goed zoals het is.

Je zou de situatie niet bestempelen als goed of slecht. Je zou dan namelijk geen ego hebben die er een label op kan plakken. In essentie kan niemand je kleineren. Mensen kunnen alleen je ego kleineren, meer niet.

 

Je bent perfect zoals je bent

 

Het stemmetje in je hoofd maakt je van alles wijs. Het vertelt je keer op keer dat je niet goed genoeg bent, dat je faalt, dat andere mensen niet goed genoeg zijn en ga zo maar door. Je ego maakt zich druk over van alles en nog wat: status, prestaties, winnen, gelijk krijgen, populariteit, angstig en onzeker zijn. Het vormt vaak een obstakel voor je persoonlijke ontwikkeling. Je ego maakt zich druk om zaken die je eigenlijk los zou willen laten.

Het is voor je ego moeilijk om stil te zijn, om zich naar de achtergrond te verplaatsen, om te stoppen met die constante drang naar meer. En toch is dat precies wat je zou willen. Want achter al die gedachten, achter die opdringerige stem schuilt jouw echte persoonlijkheid. Daar vind je jouw authentieke karakter, je pure persoonlijkheid.

Zodra je je ego in bedwang kunt houden zul je eindelijk inzien dat je prima bent zoals je bent. Dat je wel degelijk goed genoeg bent.

“En dat de vraag óf je goed genoeg bent eigenlijk helemaal niet relevant is.”

Je ziet dat het leven een aaneenschakeling van momenten is, van gebeurtenissen, die op zichzelf geen betekenis hebben. Je ziet in dat je helemaal niet zo bang hoeft te zijn, dat je je helemaal niet zo druk hoeft te maken en dat alles mag zijn zoals het is.

 

Maak je ego kleiner, in plaats van groter

 

Dat klinkt natuurlijk allemaal mooi en dat is het ook. Het temmen van je ego is een levenslange bezigheid. Soms lukt het, soms niet. Soms ben je in een staat van acceptatie, liefde en compassie (metta). Soms sta je op je strepen en wil je persé je gelijk halen, om later te beseffen dat je ego er weer tussen is gekomen.

Door regelmatig te mediteren kun je je ego kleiner maken. Maar dat is niet eens het belangrijkste. De belangrijkste stap naar het verkleinen van je ego is hem simpelweg te herkennen. Door in te zien dat jij en je gedachten niet één zijn, dat er een soort grotere persoonlijkheid is waarbinnen zich een kleinere, meer oppervlakkige persoonlijkheid bevindt, kun je je ego stap voor stap kleiner maken.

Een klein ego is fijn. Voor jezelf en voor de mensen om je heen. Je leven wordt makkelijker, je blijft dichter bij jezelf en je ervaart minder problemen. Niet omdat je een beter mens wordt, maar vooral omdat je dichter bij de realiteit leeft. Dichter bij je authentieke persoonlijkheid.

 

Zwak?

 

Vaak wordt gedacht dat door “liefdevolle vriendelijkheid” of het loslaten van je ego, je een soort makkelijke prooi wordt. Dat mensen je gaan zien als iemand die ze kunnen “vertrappelen” of dat je zal aanzien worden als een softie…

Omgaan met liefdevolle vriendelijkheid of met minder ego heeft daar eigenlijk niets mee te zien. Dat is een “state of mind” die we gaan cultiveren voor onszelf en waarvan de mensen rondom jou gaan meegenieten. Je gaat gewoon met een andere ingesteldheid door het leven.

Gaat het te ver of is het toch nodig dat je even reageert. Doe dit dan op een vriendelijke manier en spreek met de juiste intentie.

Juist spreken is als je spreekt met de intentie om, je gevoelens aan te geven, duidelijkheid te geven, te voorkomen dat dingen misgaan of onrechtvaardig gaan.

En niet met de intentie om, iemand schade te berokkenen, verdeeldheid te zaaien of de waarheid te vertroebelen.

 

 

 

 


Metta (Pali) wordt heel vaak vertaald als liefdevolle vriendelijkheid of liefdevolle aandacht. In het Boeddhisme is het een van de vier verheven toestanden van de geest. Het woord is echter niet zo eenvoudig te vertalen. Metta in zijn meest pure vorm uit zich in een onvoorwaardelijke liefde samen met de wens dat het met alle voelende wezens goed mag gaan en dat iedereen het geluk mag vinden.

Onvoorwaardelijke liefde

Als we over liefde spreken dan hebben we het meestal over voorwaardelijke liefde. Deze vorm van liefde kenmerkt zich vooral door een afhankelijkheid van iets of iemand om ons geluk te handhaven. Als we het simpel bekijken, het is een liefde waarvoor je iets in return krijgt. Nemen we het huwelijk als voorbeeld, zolang alles prima gaat ervaren we het geluk. Er is liefde voor onszelf en voor onze partner. Van zodra de afspraken niet meer nageleefd worden, of één van de twee gaat er van door, dan ervaren we een leegte. Het geluk en de liefde zijn verdwenen.

Voorwaardelijke liefde is dus vooral gericht op de buitenwereld: we voelen ons gelukkig als we in contact zijn met iets of iemand anders EN we willen dit vasthouden. We vergeten echter dat dit gelukkig zijn weinig tot niets met die ander te maken heeft, het zijn immers onze eigen gevoelens van liefde en geluk die wij ervaren. Gevoelens die bovendien grotendeels worden bepaald door onze eigen perceptie op iets of iemand, die weer gevormd is door onze ervaringen en kennis vanuit het verleden.

Onvoorwaardelijke liefde daarentegen heeft niets met afhankelijkheid van iets of iemand anders te maken. Het is vooral de erkenning dat jij als mens zelf liefde bent, dat ook als zodanig ervaart (zelfliefde) en daarmee een diepe verbinding aangaat met het universum. In dat geval ervaart een mens zich één met alles. Metta gaat samen met mentale stabiliteit, geluk en rust.

 

Metta Bhavana

De metta bhavana, de meditatie waarmee je metta cultiveert of ontwikkelt, begint in de eerste plaats met een intentie, een daad van je wil. Misschien is metta ook in de eerste plaats wel een intentie: de intentie, de beslissing dat je iemand wilt zijn of worden die metta ervaart.

Metta als intentie kan (bijvoorbeeld in de metta bhavana) leiden tot metta als emotie: wat je bewust wilt ontwikkelen krijgt een emotionele dimensie. Dat is metta in zijn volheid.

Die emotie laat zich het best omschrijven als: “de wens, of zelfs het verlangen dat het jezelf en ieder ander goed moge gaan, dat jij en wie je ook maar in gedachte of voor de geest komt gelukkig moge zijn.”

Metta is niet hetzelfde als een gewoon aangenaam gevoel. Je kunt bij jezelf nagaan of je met metta te maken hebt door je eerlijk af te vragen of er een (hartstochtelijk) verlangen aanwezig is dat het die ander goed gaat. Misschien is je wens wel verzwaard met iets uit je eigen ego. Bijvoorbeeld omdat je hoopt als die persoon gelukkig is dat jij er ook voordeel uit zal halen.

Metta gaat wel meestal samen met een gevoel (dat gevoel is een gevolg van metta) en is een verwarmende, ontroerende emotie die weinig te wensen over laat. Iemand die metta ervaart bevindt zich volgens de boeddhistische overlevering in dezelfde (belevings)wereld, waarin ook de zgn. deva’s zich bevinden: wezens die zeer gelukkig zijn en aan wie het aan niets ontbreekt.

Fundamenteel geluk

Net zoals onvoorwaardelijke liefde niets met afhankelijkheid van iets of iemand anders te maken heeft, bestaat er ook zoiets als “fundamenteel geluk”.

Dit ontdek je door je geest anders te gebruiken. De bron van zowel geluk als ongeluk is uiteindelijk nergens anders te vinden dan in de geest. Die geest heb je al, je moet alleen leren er anders mee om te gaan. Verander je geest en je krijgt er een andere wereld voor terug!

Het fundamenteel geluk (FH) is een bouwsteen van ons werkelijk wezen. Het kan niet geboren worden, maar ook niet sterven. Het is perfect en oneindig. Het is dus geen tijdelijk gevoel dat kan komen of weggaan. Wat je wel kan veranderen is je afstand tot je waarneming van je FH. Je kunt de aanwezigheid ervan alleen maar voelen met je wijsheidsgeest en je hart.

Wil je ontdekken hoe jij fundamenteel geluk kan leren (h)erkennen, blijf dan vooral deze website en onze facebookpagina in de gaten houden! Meer nieuws volgt heel binnenkort.

 

Kan je nu al niet meer wachten, stuur dan even een email naar info@fundamentalhappiness.be en misschien ben jij wel één van de gelukkigen die in avant-premiere toegang krijgt tot ons online studie programma!

 

 

Deze video is een oproep. Mijn vraag: als je de boodschap begrijpt en het er mee eens bent, ga je het dan ook doen?

Waarom ik dat vraag? Nou, ik gun iedereen dat ze gelukkig zijn. Er zijn oneindig veel wijze lessen in omloop, toch veranderen ze niks aan de meeste mensen. Zijn die lessen dan waardeloos? Nou, om eerlijk te zijn, ik denk dat de meeste mensen na het horen van wijsheid gewoon verder gaan met de manier waarop ze al bezig waren, de manier waardoor ze niet gelukkiger kunnen worden.

Kijk naar deze video en vraag je af of je het Keep Reading →

Wat is de zin van

“het leven”

als je bang bent om

“te sterven”?

 

citaat van een boeddhist.

(helaas geen vertaling gevonden)
The Buddha spoke gently, “Once a person is caught by belief in a doctrine, he loses all his freedom. When one becomes dogmatic, he believes his doctrine is the only truth and that all other doctrines are heresy. Disputes and conflicts all arise from narrow views. They can extend endlessly, wasting precious time and sometimes even leading to war. Attachment to views is the greatest impediment to the spiritual path. Bound to narrow views, one becomes so entangled that it is no longer possible to let the door of truth open.”
“Let me tell you a story about a young widower who lived with his five-year-old son. Keep Reading →

“Wij geven raad,

maar we kunnen de wijsheid om ervan te profiteren

er niet bij geven”

Citaat van: Francois de la Rochefoucauld

François VI, hertog van la Rochefoucauld was een Frans schrijver, die vooral bekend is geworden door Réflexions ou sentences et maximes morales of kortweg Keep Reading →

Please Call Me By My True Names

 

Don’t say that I will depart tomorrow –

even today I am still arriving.

 

Look deeply: every second I am arriving

to be a bud on a Spring branch,

to be a tiny bird, with Keep Reading →

If you are depressed, you are living in the past.
If you are anxious, you are living in the future.
If you are at peace, you are living in the present.

~ Lao Tzu

[subscribe2]
audio download uit "Geluk op recept"

Alweer terug van vakantie? Veel afleiding gehad en moeite om weer de draad op te pakken voor je spirituele pad? Misschien helpt het volgende wel.

————————————–

Ons fundamenteel geluk is zo groot als alle universa. Ze wordt door karma verduisterd. Ons fundamentele geluk is als een heldere hemel in mei.
Jij ligt in het groene gras , tijdloos, en er zijn geen wolken. Je bent één met alles en je vergeet jezelf. Er is geen dualisme meer , geen ik en jij , geen dit en dat, je verkeert in je ware geest die er altijd al was en er altijd al zal zijn…….. Mediteer even hierop.

Alles bestaat slechts relatief. Het relatief bestaan is leeg aan werkelijk bestaan.
We jagen , zonder wijsheid, alleen illusies na. We zien niet dat alles elkaar nodig heeft in een grote kosmische genegenheid. Als je de leegte van alles en jezelf ziet , zie je ook die enegenheid en is er maar een ding over: Groot Mededogen met alle wezens. Als je het mededogen beoefent ontdek je de leegte aan inherent bestaan.

Dan verschijnen er donkere wolken aan de hemel en een wind steekt op. Die wind draagt je geest naar vertroebelde oorden. Je voelt je pijn, je onvolkomenheid, je falen en je spijt. Het Zicht is weg. Er komt duisternis. Je voelt je einde naderen en de koude adem van de Heer des Doods blaast door je knoken. Er is geen grote gelukzaligheid.
Maar, soms is er die mens die je weer wat zicht geeft, die de wolken wegblaast als een lentebries. De zonnestralen verwarmen je koude knoken weer en er gloort hoop. Even ervaar je grote gelukzaligheid in leegte.
Als je karma zuiverder wordt nemen de aanknopingspunten voor positief karma in het kwadraat toe.

 

(de bron van de tekst is de blog van Jampa Gyatso)

[subscribe2]

 

12Next
Follow by Email
WhatsApp